УСЛУГИ
Двигател

Ремонт на двигатели-текущ и основен

-смяна гарнитури

-смяна сегменти

-смяна клапани

-смяна бутала

-измерване на компресия

-смяна биелни и основни лагери

-смяна на обтяжни и паразитни ролки на двигателя

-други

<<назад